Соҳаи иқтисодӣ

Иқтисодиёт ва молия (6 моҳи соли 2021)

Дар давраи ҳисоботӣ иҷроиши контингенти умумии даромадҳо аз ҳисоби андозсупорандагони ноҳия ба андозаи 100 фоиз таъмин карда шуд. Нақшаи контингенти умумии даромадҳо дар ин муддат маблағи 472,5 млн. сомониро ташкил дода, ба буҷети давлатӣ маблағҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба маблағи 472,6 млн. сомонӣ ворид шудааст.

Қисми даромади буҷети ноҳия дар давраи ҳисоботӣ 100,3 фоиз иҷро гардид. Нақшаи аниқгардида 99 945 899 сомониро ташкил дода, дар асл бошад 100 201 415 сомонӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба буҷети ноҳия ворид гаштанд. Нисбати нақша ба буҷети ноҳия 255 516 сомонӣ зиёд ворид шуд.

Нақшаи аниқгардидаи қисми хароҷоти бучети ноҳия 92 фоиз иҷро гардида, нисбати ҳамин давраи соли 2020-ум 46 фоиз ё ин, ки 31 809 217 сомонӣ ба соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия зиёд маблағ равона шудааст. Нақшаи аниқгардидаи хароҷотҳои буҷети ноҳия 108 933 052 сомониро ташкил дода дар асл 100 238 472 сомонӣ харҷ гардидааст.

Иҷроиши хароҷотҳои буҷети ноҳия дар соҳаҳои хоҷагии халқ чунинанд:                                                                                                                               сомонӣ

Номгуи хароҷот Маблағ (накша) Маблағ (иҷро) Фоиз
Хароҷотҳои мақомоти иҷроия 972164 861346 88,6 %
Хароҷотҳои соҳаи маориф 45701832 41228928 90,2 %
Хароҷотњои соҳаи тандурустӣ 24757035 22838900 92,3%
Хароҷотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ 629215 627035 99,7 %
Хароҷотҳои коммуналию манзилӣ 36181678 34068068 94,2 %
Соҳаи фарҳанг ва варзиш 55220 43355 78,5 %
Дигар соҳаҳо 635908 570840 89,9 %
              Ҳамагӣ: 108933052 100238472 92%

Дар давраи ҳисоботӣ ба ҳисоби хазинаи фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  маблағи 171,2 млн. сомонӣ ҷамъоварӣ шудааст, ки 98,7 фоизи нақшаро ташкил менамояд. Нақшаи аниқшуда 173,5 млн. сомонӣ буда, ба буҷети хазинаи ҳифзи иҷтимоӣ 2,3 млн. сомонӣ кам ворид гардид.

Бо назардошти иҷро гардидани нақшаи умумии қисми даромад, дар ноҳия иҷроиши 1 сарчашмаи андоз (андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард) ба маблағи 12,1 миллион сомонӣ таъмин нагардид. Нақшаи аниқшудаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 43,3 миллион сомониро ташкил дода, дар асл ба буҷет 31,2 миллион сомонӣ (72,1%) ворид шуд. Аз нуҳ сарчашмаи даромадҳои буҷети ноҳия ҳамагӣ 1 сарчашма (андози даромад) таъмин нагардид, ки дар натиҷа ба буҷети ноҳия 4 556 692 сомонӣ ворид нагардид.

САНОАТ

Корхонаҳои саноатии қаламрави ноҳия бо назардошти сектори ғайридавлатӣ дар ҳаҷми 205 091 600 сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карданд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 (ҳамин давраи соли гузашта 146 997 400 сомонӣ) ба маблағи 58 094 200  сомонӣ зиёд ё 135,3 фоизи нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузаштаро ташкил менамояд.

Ҳаҷми маҳсулоти аз анбор ба фурўш баровардашуда ба 181 266 600 сомонӣ расонида шуд, ки 88,38%-и ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро дар бар мегирад.

Дар корхонаҳои саноатии ноҳия 2125 нафар коргарон кор мекунанд, ки нисбати ҳамин давраи соли 2020-ум 168 нафар зиёд буда (дар соли 2020-ум 1957 нафар), маҳсулнокии меҳнати ҳар коргар 96 514 сомонӣ ва музди миёнаи моҳонаи ҳар як истеҳсолотчӣ 1400 сомониро ташкил медиҳад. Дар ҳамин давраи соли 2020 музди мењнати кормандон 1710 сомониро ташкил медод, ки дар муқоиса 310 сомонӣ кам шудааст.

НАҚЛИЁТ

Муассисаҳои нақлиёти автомобилӣ дар давраи ҳисоботӣ  3 041 000 тонна борҳои хоҷагии халқро кашониданд (соли  2020 – 2 036 700 тонна), ки 149,3 фоизро ташкил дода, 1 004 300 тонна зиёд мебошад. Гардиши боркашонї ба 66 700 000 тонна-километр расонида шуд (соли 2020 – 141 200 000 тонна-километр), ки ин 47,2% ҳамин давраи соли гузаштаро ташкил намуда, 74 500 000 тонна кам мебошад. Сабаби кам гардидани гардиши боркашонӣ нисбат ба хамин давраи соли гузашта дар хато нишон додани нишондиҳандаи гардиши боркашонї дар китоби омории вазъи иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе мебошад. Дар асл гардиши боркашонӣ дар давраи ҳисоботӣ 166 700 000 тонна/километро ташкил менамояд.

Дар ин давра аз тарафи муассисаҳои мусофиркашонии ноҳия 31 014 000 мусофирон ба манзил расонида шуданд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 10 237 800 мусофир зиёд буда, 149,3 фоизро ташкил медиҳад (ҳамин давраи соли 2020-ум 20 776 200 мусофир ба манзил расонида шуда буданд).

Гардиши мусофирон 174 600 000  мусофир-километрро ташкил дод, ки  нисбати ҳамин давраи соли гузашта (соли 2020 – 111 500 000 мусофир-километр)  63 100 000 мусофир-километр ё 1,6 баробар зиёд мебошад.

ХИЗМАТИ МАИШӣ

Муассисаҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маблағи 61 500 000 сомонӣ хизмат расониданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4 800 000 сомонӣ зиёд буда, 100,4 фоизро ташкил медиҳад (ҳамин давраи соли 2020 ба аҳолӣ ба маблағи 56 700 000 сомонӣ хизмат расонида шуда буд).

Ба аҳолӣ ба маблағи 1791,2 миллион сомонӣ хизмати пулӣ расонида шуд, ки ин дар қиёс ба 121,4 фоизи нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2020 барорбар буда, 335,2 миллион сомонӣ зиёд мебошад (соли 2020 – 1456,0 млн. сомонӣ).

СОҲИБКОРӢ

Имрўз ба соҳибкорӣ, ки омили асосии пешрафти ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад, дар ноҳия диққату эътибори ҳаматарафа дода мешавад.

Дар давраи ҳисоботӣ 5266 нафар соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки нисбати соли 2020-ум 146 нафар зиёд мебошанд (ҳамин давраи соли 2020 — 5120 нафар)

Маблағи патент ва шаҳодатномаи онҳо 16 404 948 сомониро ташкил дод, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта ба малағи 5 054 563 сомонӣ зиёд мебошад.

Иктисодиёт ва молия

Дар давраи њисоботї иљроиши контингенти умумии даромадњо аз њисоби андозсупорандагони ноњия ба андозаи 100,5 фоиз таъмин карда шуд. Наќшаи контингенти умумии даромадњо дар ин муддат маблаѓи 226,2 млн. сомониро ташкил дода, ба буљети давлатї маблаѓњои андозї ва ѓайриандозї ба маблаѓи 227,3 млн. сомонї ворид шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2020 ба маблаѓи  15,4 млн. сомонї кам мебошад (семоњаи якуми соли 2020-ум ба буљет 242,7 млн сомонї ворид шуда буд).

Ќисми даромади буљети ноњия дар давраи њисоботї 100,1 фоиз иљро гардид. Наќшаи аниќгардида 47025764 сомониро ташкил дода, дар асл бошад 47090483 сомонї даромадњои андозї ва ѓайриандозї ба буљети ноњия ворид гаштанд. Нисбати наќша ба буљети ноњия 64719 сомонї зиёд ворид шуд.

Наќшаи аниќгардидаи ќисми харољоти бучети ноњия 91,8 фоиз иљро гардида, нисбати њамин давраи соли 2020-ум 32,2 фоиз ё ин, ки 11477766 сомонї ба соњањои хољагии халќи ноњия зиёд маблаѓ равона шудааст. Наќшаи аниќгардидаи харољотњои буљети ноњия 51299489 сомониро ташкил дода дар асл 47099773 сомонї харљ гардидааст.

Иљроиши харољотњои буљети ноњия дар соњањои хољагии халќ чунинанд:                                                                                сомони

Номгуи харо\от Маблаѓ (накша) Маблаѓ (и\ро) Фоиз
Харољотњои маќомоти иљроия 567385 431446 76,1 %
Харољотњои соњаи маориф 21075565 18802653 89,2 %
Харољотњои соњаи тандурустї 13185638 12477380 94,6%
Харољотњои соњаи њифзи иљтимої 134869 133246 98,8 %
Харољотњои коммуналию манзилї 15959776 14892041 93,3 %
Соњаи фарњанг ва варзиш 30110 21981 73 %
Дигар соњањо 346146 341026 98,5 %
              Њамагї: 51299489 47099773 91,8%

Дар давраи њисоботї ба њисоби хазинаи фонди њифзи иљтимоии ањолї  маблаѓи 81,5 млн. сомонї љамъоварї шудааст, ки 102,5 фоизи наќшаро ташкил менамояд. Наќшаи аниќшуда 79,5 млн. сомонї буда, ба буљети хазинаи њифзи иљтимої 2,0 млн. сомонї зиёд ворид гардид.

Бо назардошти иљро гардидани наќшаи умумии ќисми даромад, дар ноњия иљроиши 2 сарчашмаи андоз ба маблаѓи 9,5 миллион сомонї таъмин нагардид. Андози даромад 5,3 миллион сомонї ва андоз аз истифода­барандагони роњњои автомобилгард ба маблаѓи 4,2 миллион сомонї ворид нашуд.

Наќшаи аниќшудаи андоз аз даромад 61,5 миллион сомониро ташкил дода, дар асл ба буљет 56,2 миллион сомонї (91,4%) ворид гардид. Наќшаи андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард бошад, 19,4 миллион сомониро ташкил дода, дар асл ба буљет 15,2 миллион сомонї (78,3%) ворид шуд. Аз нуњ сарчашмаи даромадњои буљети ноњия њамагї 1 сарчашма (андози даромад) таъмин нагардид, ки дар натиља ба буљети ноњия 626523 сомонї ворид нагардид.

САНОАТ

Корхонањои саноатии ќаламрави ноњия бо назардошти сектори ѓайридавлатї дар њаљми 108 455 300 сомонї мањсулоти саноатї истењсол карданд, ки дар муќоиса ба њамин давраи соли 2020 (њамин давраи соли гузашта 83 386 100 сомонї) ба маблаѓи 25 069 200  сомонї зиёд ё 125,8 фоизи нишондињандаи њамин давраи соли гузаштаро ташкил менамояд.

Њаљми мањсулоти аз анбор ба фурўш баровардашуда ба 104 161 500 сомонї расонида шуд, ки 69,04%-и њаљми истењсоли мањсулотро дар бар мегирад.

Дар корхонањои саноатии ноњия 2094 нафар коргарон кор мекунанд, ки нисбати њамин давраи соли 2020-ум 140 нафар зиёд буда (дар соли 2020-ум 1954 нафар), мањсулнокии мењнати њар коргар 51 793 сомонї ва музди миёнаи моњонаи њар як истењсолотчї 2726 сомониро ташкил медињад. Дар њамин давраи соли 2020 музди мењнати кормандон 1230 сомониро ташкил медод, ки дар муќоиса 1496 сомонї зиёд шудааст.

 

НАКЛИЁТ

Муассисањои наќлиёти автомобилї дар давраи њисоботї 713 800 тонна борњои хољагии халќро кашониданд (соли  2020 — 746 600 тонна), ки 95,6 фоизро ташкил дода, 32 800 тонна кам мебошад. Гардиши боркашонї ба 55 100 000 тонна-километр расонида шуд (соли 2020 — 51 200 000 тонна-километр), ки ин ба 107,6% баробар буда, 3 900 000 тонна зиёд мебошад.

Дар ин давра аз тарафи муассисањои мусофиркашонии ноњия 18 391 400 мусофирон ба манзил расонида шуданд, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 4 781 800 мусофир зиёд буда, 135,1 фоизро ташкил медињад (њамин давраи соли 2020-ум 13 609 600 мусофир ба манзил расонида шуда буданд).

Гардиши мусофирон 91 400 000  мусофир-километрро ташкил дод, ки  нисбати њамин давраи соли гузашта (соли 2020 — 66 400 000 мусофир-километр)  25 000 000 мусофир-километр зиёд буда, 137,7 фоиз мебошад.

ХИЗМАТИ МАИШИ

Муассисањои хизматрасонї ба ањолї ба маблаѓи 40 800 000 сомонї хизмат расониданд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 12 500 000 сомонї зиёд буда, 133,4 фоизро ташкил медињад (њамин давраи соли 2020 ба ањолї ба маблаѓи 28 300 000 сомонї хизмат расонида шуда буд).

Ба ањолї ба маблаѓи 750,4 миллион сомонї хизмати пулї расонида шуд, ки ин дар ќиёс ба 73,0 фоизи нишондињандаи њамин давраи соли 2020 барорбар буда, 259,8 миллион сомонї кам мебошад (соли 2020 — 1010,2 млн. сомонї).

СОХИБКОРИ

Имрўз ба соњибкорї, ки омили асосии пешрафти љомеаи шањрвандї мебошад, дар ноњия диќќату эътибори њаматарафа дода мешавад.

Дар давраи њисоботї 5666 нафар соњибкорони инфиродї ба ќайд гирифта шудаанд, ки нисбати соли 2020-ум 421 нафар зиёд мебошанд (њамин давраи соли 2020 — 5245 нафар)

Маблаѓи патент ва шањодатномаи онњо 4 713 000 сомониро ташкил дод, ки нисбати њамин давраи соли гузашта ба малаѓи 1 131 000 сомонї зиёд мебошад.