Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе

РУСТАМИ ЭМОМАЛӢ

Раиси шаҳри Душанбе

Билол Иброҳим

Раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе

[currency_bcc type="custom" w="200" h="350" c="197e03" fc="FFFFFF" a="1" f="USD" t="TJS" g="on" sh="on" b="off" fl="on" p="c" cs="USD,RUB,TJS" s="off" mf="4" df="2" d="3" su="on" lang="ru-RU"]

Соҳаи иҷтимоӣ

ҲИСОБОТ

оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи

Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои соли 2022

РУШДИ ИҶТИМОӢ ВА РОБИТА БО ҶОМЕА

Барои таъмини иљрои босифат, самаранок ва сариваќтии вазифањое, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 21 декабри соли 2021 зикр гардидаанд, љадвали баргузории вохўрињои масъулини маќомот оид ба шарњу тавзењи моњияти Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, дар хусуси ќоидањои шањрнишинї, фарњанги либоспушї, гаравидани љавонон ба њаргуна њизбу њаракатњои ифротгароиву тундрав, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи танзиму анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон”, хизмат дар сафи Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон, пешгирии беморињои сироятї ва дигар санадњои меъёриву њуќуќї дар мањаллањои њудуди ноњия тибќи наќшаи корї беш аз 145 мулоќоту  вохурињо гузаронида шуд.

Њамзамон миёни сокинони шањраку мањаллањо ва муассисањои истифодабарии манзилї, кормандони соњаи маориф, тандурустї, фарњанг, иќтисоду саноат дар самти татбиќи  Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” зиёда аз 159 мулоќоту вохўрињо гузаронида шуданд.

Дар самти бартараф намудани шиору навиш­таљотњо ва парчамњои фарсудаву офтобзада якљо бо мутахассисони Муассисаи давлатии “Рекламаи беруна ва ороиши шањри Душанбе” дар кўчањои Айнї, Лоњутї, А.Дониш, М.Мастонгулов, Н.Муњаммад, М.Назаршоев, Бухоро ва хиёбони Рўдакї санљишњо гузаронида, беш аз 275 адад парчамњои фарсуда (бо сабаби вазъи обу њаво) ва 183 адад шиору навиш­таљотњои офтобзада бартараф ва иваз карда шуданд.

Бо маќсади дар амал татбиќ намудани ќарори Раиси шањри Душанбе  “Дар бораи ташкил ва баргузории озмуни шањрии “Тољи сари љумла њунарњост илм” моњи марти соли љорї даври ноњиявии он дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №65 баргузор гардид, ки дар он беш аз 68 нафар хонандагони муассисањои таълимии ноњия иштирок намуданд. Бо љамбаст гардидани даври ноњиявии озмун 21 нафар сазовори љойњои намоён гардида, ба даври шањрї роњхат гирифтанд.

Даври шаҳрии озмуни “Тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм” моњи апрели соли љорї баргузор гардид, ки аз 21 нафар довталабони ноњия 9 нафарашон сазовори љойњои ифтихорї, аз љумла 4 нафар сазовори љойи якум, 2 нафар сазовори љойи дуюм ва 3 нафар сазовори љойи сеюм гардиданд.

Дар баробари ин љињати иљрои ќарори Раиси шањри Душанбе “Дар бораи ташкил ва баргузории озмуни шањрии “Забон донї-љањон донї” моњи марти соли равон даври ноњиявии озмун дар МД “Маркази дарёфт ва рушди истеъдодњои ноњияи Шоњмансур баргузор гардид, ки ѓолибони озмун бо мукофотпулињои таъсиснамудаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия сарфароз гардонида, 12 нафар соњиби роњхат ба даври шањрии озмун гардиданд. Бо љамъбаст гардидани даври шањрии озмун аз 12 нафар иштироккунандагон  2 нафар сазовори љойњои ифтихорї гардиданд.

Љињати дар амал татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон” аз љониби комиссияи мањаллї оид ба татбиќи ќонуни мазкур корњои назаррас, аз љумла ба тартиб даровардани њуљљатнигорї дар муассисањои соњаи маориф, тандурустї ва фарњанг, риояи имлои забони давлатї дар шиору навиштаљотњо ва маводњои рекламаи берунї, баргузории корњои фањмондадињї бо роњбарият ва кормандони корхонањои истењсоли реклама ва навиштаљотњо ба анљом расонида шудааст.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар ќаламрави ноњия 78 ташкилотњои љамъи­ятї љойгир буда, вобаста ба самтњои гуногун кору фаъолият менамоянд.

Дар ин давра дар шабакаи иљтимоии Фейсбук ва сомонаи расмии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия (shohmansur.tj) беш аз 42 вокуниш вобаста ба масъалањои пешгирии экстремизму терроризм, омилњои коррупсионї, савдои одамон, тарѓибу дастовардњои даврони соњибистиќлол, сулњу субот, вањдату њамдилї, созандагию бунёдкорї ва дигар масъалањои мубрам ворид карда шуд.

Мутобиќи  Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 феврали соли 2022, №АП-155 “Дар бораи баргузор намудани озмуни љумњуриявии “Илм-фурўѓи маърифат” моњи июни соли равон даври ноњиявии озмун дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №102 баргузор гардид. Дар озмун беш аз 608 нафар довталаб иштирок намуда, 82 нафар сазовори љойњои ифтихорї гардиданд. Ѓолибони даври ноњиявии озмуни мазкур бо диплом ва мукофотпулињо сарфароз гардонида шуда, ба даври шањрии озмун пешнињод гардиданд. Дар даврии шањрии озмун аз 82 нафар довталабон 33 нафар сазовори љойњои намоён ва дар љамъбасти даври љумњуриявї аз ин 17 нафар сазовори љойњои ифтихорї гардиданд.

Дар баробари ин дар асоси Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 феврали соли 2022, №156 “Дар бораи баргузор намудани озмуни љумњуривии “Фурўѓи субњи доної китоб аст” моњи июни соли љорї дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №31 даври ноњиявии озмун баргузор гардид, ки дар он 580 нафар довталаб иштирок намуда, малака ва мањорити худро нишон доданд. Аз ин 115 нафар сазовори љойњои намоён гардида, ба даври шањрии озмун роњхат гирифтанд. Бо љамъбаст гардидани даври шањрии озмун 25 нафар довталабон сазовори љойњои ифтихорї гардида, роњхат ба даври љумњуриявї гирифтанд. Дар љамъбасти даври љумњуриявии озмун 9 нафар сазовори љойњои ифтихорї гардиданд.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар њудуди ноњия 33 адад муассисањои тандурустї фаъолият менамояд, ки аз ин теъдод 10 адад аз ноњияи Рўдакї ворид гарди­дааст. Муассисањое, ки аз буљети ноњия маблаѓ­гузорї мешаванд, 12 ададро ташкил медињад. Шумораи умумии кормандон 3707 нафар, аз љумла 1088 нафар табиб, 1425 нафар њамшира ва бародари тиб, 1194 нафар кормандони маъмурият ва техникї (2525 нафар занњо, 1182 нафар мардњо) мебошад. Шумораи катњо дар беморхонањо 959 ададро ташкил медињад.

 

ФАРЊАНГ

Дар давраи њисоботї чорабинињои фарњангї-фароѓатї, озмунњои ноњиявї, шањрї ва љумњуриявї, бо истифода аз суннатњои ниёгон таљлил намудани идњои Рўзи Артиши миллии Љумњурии Тољикистон, Рўзи Модар -тањти унвони “Рӯзи Модарон”, Рӯзи Пойтахт, Наврўзи байналмилалї – 2022, Рӯзи ҷаво­нон, Рӯзи Ваҳдати миллӣ, Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва соли нави мелодї бо ташкил намудани намоиш­њои театрикунонидашуда ва барномањои кон­сертї баргузор гардид, ки дар он њунармандони шинохта баромад намуда, хотири њозиринро шод намуданд.

Бо мақсади иљрои ќарори Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025”, ќарори Раиси шањри Душанбе ва Ќарори Маљлиси њайати мушовараи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 6 январи соли 2022, №1/6-г дар ноњия даври ноњиявии Фестивали љумњуриявии телевизионии ҳаҷвнигорон таҳти унвони «Биё, бо ҳам бихандем!» аз руи номинатсияњои “Беҳтарин саҳначаи ҳаҷвӣ” 4 даста, “Беҳтарин суруди ҳаҷвӣ” – 4 даста, “Беҳтарин  тақлидкорӣ” – 4 даста ва “Беҳтарин латифа” – 3 даста њунарнамої карданд.

Ѓолибони дастањо бо мукофотњои пулии таъсиснамудаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия сарфароз дониста, ба даври шањрї роњхат гирифтанд.

Њамзамон бо маќсади иљрои Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 03 феврали соли 2022, №АП-154 љињати дар сатњи баланди ташкиливу ѓоявї ва бадеї баргузор намудани озмуни љумњуриявии “Тољикистон – Ватани азизи ман” бахшида ба таљлили 30-солагии Иљлосияи шонздањуми Шӯрои Олии Љумҳурии Тољикистон ва дар асоси ќарори Раиси шањри Душанбе аз 5 апрели соли 2022, №143 “Дар бораи баргузор намудани даври шањрии озмуни љумњуриявии “Тољикистон – Ватани азизи ман” ќарори Раиси ноҳияи Шоҳмансур аз 18 апрели соли 2022, №133 “Дар  бораи  баргузор намудани даври ноњиявии озмуни љумњуриявии “Тољикистон – Ватани азизи ман” ба тавсиб расид. Тибќи ќарори мазкур даври ноњиявии озмун санаи 13 июни соли љорї дар толори Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Талабхўља Сатторов ташкил ва гузаронида шуд.

Дар озмун 31 нафар довталабони синну соли аз 12 то 17-сола ва 66 нафар довталабони синну соли аз 18 то 40-сола дар номинатсия ва жанрњои гуногун ширкат варзиданд. Бо љамъбаст гардидани даври ноњиявии озмуни љумњуриявии “Тољикистон – Ватани азизи ман” 22 нафар довталабони синну соли аз 12 то 17-сола ва 36 нафар довталабони синну соли аз 18 то 40-сола сазовори љойњои якум, дуюм ва сеюм гардиданд, ки бо диплом ва туњфањои таъсиснамудаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия сарфароз дониста, ба даври шањрї роњхат гирифтанд. Рафти даври ноњиявии озмун тариќи телевизиони Душанбе банавор гирифта, пешкаши тамошобинон гардонида шуд.

Моњи августи соли љорї даври шахрии озмуни мазкур љамъбаст гардид, ки 18 нафар довталабон сазовори љойњои ифтихорї, аз љумла 1 нафар сазовори шоњљоиза, 3 нафар сазовори љойи якум, 7 нафар сазовори љойи дуюм ва 7 нафар сазовори љойи сеюм гардиданд. Ѓолибони даври шањрї бо диплом ва туњфањои таъсиснамудани маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе сарфароз дониста, ба даври нињоии озмун роњхат гирифтанд.

 

Њ И Ф З И   И / Т И М О Ї 

Дар ноњияи Шоњмансур 14 530 нафар нафаќахўрон ба ќайд гирифта шудаанд, ки дар давраи њисоботї барои пардохт намудани нафаќаи онњо аз Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон маблаѓи 69,2 миллион сомонї људо гардид.

Дар ин давра бахшида ба Рўзи Модар аз њисоби фонди захиравии раиси ноњия ба 230 нафар бонувон – кормандони сохторњои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия як либоси атлас бо гулдаста ба маблаѓи умумии 105 725 сомонї кумак расонида шуд. Инчунин аз љониби Кумитаи иљроияи Њизби халќии демократии Тољикистон дар ноњия ба 200 нафар бонувон дар арафаи љашни мазкур кумакњои ѓизої ба маблаѓи 20 000 сомонї људо ва дастрас гардидааст.

Ќайд кардан љоиз аст, ки њар моњ ба 62 нафар оилањои ниёзманди ноњия аз љониби соњибкорони ноњия маводњои хурока кумак расонида мешавад, ки бо њисоби миёна маблаѓи он 18 600 сомониро ташкил медињад.

Вобаста ба роњандозии сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо соњибкорону тољирони њудуди ноњия корбарї карда, дар арафаи “Иди Наврўз” ба 397 нафар оилањои ниёзманди ноњия кумакњои ѓизої расонида шуд, ки маблаѓи он 93 830 сомониро ташкил менамояд.

Бо ин маќсад дар арафаи иди Рамазон бо соњибкорону тољирон корбарї намуда, ба 4 918 оилањои камбизоат ва эњтиёљманд кумакњои ѓизої ба маблаѓи 1 311 792 сомонї расонида шуд. Њамзамон дар арафи иди саиди Ќурбон низ аз љониби муассисаю ташкилот ва шахсону соњибкорони саховатпеша ба 5347 оилањои ниёзманд кумакњои ѓизої ба маблаѓи 1 136 290 сомонї расонида шуд.

Инчунин дар арафи љашни Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби соњибкори ноњия ба 45 оилаи камбизоат кумаки ѓизої ба маблаѓи 18000 сомонї расонида шуд.

Њамзамон, дар арафаи љашнгирии соли нави мелоди низ аз љониби соњибкорону шахсони саховатпеша ба 1378 нафар кумакњои ѓизої ба маблаѓи 306 195 сомонї расонида шуд. Инчунин, дар арафаи ин љашн аз тарафи соњибкорону шахсони саховатпеша ба 858 нафар аскарону афсарони ќисмњои низомї барномаи фарњангї бо ташкил намудани дастархони идона ва туњфањои солинавї ба маблаѓи 54752 сомонї кумак расонида шудааст.

Дар баробари ин, аз љониби муассисањои динї бахшида ба иди байналмиллалии Наврўз, иди Рамазон, иди Ќурбон ва фарорасии Соли нави мелодї ба 1162 оилањои камбизоат, 130 нафар маъюбон ва 138 нафар ятимон кумакњои моддї ва ѓизої ба маблаѓи 410 922 сомонї расонида шуд. Њамзамон барои таъмири манзили истиќоматї ва ињотадевори маъюби гуруњи 3 Махсумов С. масолењи сохтмонї  ба маблаѓи 3000 сомонї кумак расонида шуд.

Дар маљмўъ, дар давраи њисоботї ба 14 867 оилањои ниёзманди ноњия кумак ба маблаѓи 3,4 миллион сомонї расонида шудааст.

Дар ин давра ба маъюбоне, ки ба маќомот мурољиат намудаанд, 12 адад асо, 4 адад асобаѓал, 1 адад роњравак, 2 адад асбоби шунавої ва ба 30 нафар аробачаи маъюбї дастрас карда шуд.

Тибќи ќарори Раиси шањри Душанбе дар давраи њисоботї ба 1 702 нафар маъюбон корти ройгон барои истифодабарї дар наќлиётњои коммуналии шањри Душанбе дода шуд.

Вобаста ба иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 14 майи соли 2020, №271 “Дар бораи љорї намудани механизми таъин ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої дар Љумњурии Тољикситон” дар давраи њисоботї ба 3156 оилањои камбизоат, кудакони то синни 3-сола дошта ва кудакони то синни 18 солаи маъюб аз љониби Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї дар маљмуъ маблаѓи 1 484,1 њазор сомонї људо ва равона гардидааст. Дар баробари ин ба 2296 оилањои камбизоат дар арафаи соли нави мелодї кумакпулии якдафъаинаи иљтимої дар њаљми 600 сомонї ба њар як оила пардохт гардидааст, ки маблаѓи умумї 1 377,6 њазор сомониро ташкил менамояд.

Дар баробари ин љињати иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли 2010, №232 дар давраи њисоботї ба 51 нафар кўдакони то сини 16-сола, ки мубталои вируси норасоии масъунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният мебошанд, маблаѓи 204,2 њазор сомонї људо ва равона гардидааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

Cоли 2024 - Соли марифати ҳуқуқӣ